top of page

OM OSS

Andetag & Lust, med Lina Alexanderson i spetsen, erbjuder företag och privatpersoner professionella verktyg till utveckling och självhjälp genom professionell coaching och  andningsträning.

Lina är professionellt certifierad coach, PCC, enligt International Coach Federations (ICF) riktlinjer. Hon är även certifierad inom den internationella Heart IQ™ kommunikationsmetodiken som relationscoach utöver den svenska certifieringen till Par & Duo Coach. Lina är också utbildad andningspedagog och certifierad andningstränare.

Företaget Andetag & Lust ingår också i Shift Education ABs coachagentur (www.shifteducation.se) samt är medlem i den svenska Par & Duo Coachföreningen.

 

- där kroppen möter själen

Om Oss
SYFTE

SYFTE

Att bidra till människors utveckling till en bättre hälsa och harmoni.

 

Att få individen medveten om sina behov och kapaciteten att skapa det liv, där balans, livsglädje och välmående råder.

Tjänster

TJÄNSTER

- dina verktyg till egenvård

Vi erbjuder kurser, workshops och coachande träningsgrupper för både privatpersoner och företag.

Kontakta oss så berättar vi mer!

 verktyg 
ett
andningsträning

Hur andas du i din vardag? En optimal andning sker avslappnat, rytmiskt och ljudlöst genom näsan. Ett stressat leverne ger ofta ytlig och snabb andning genom munnen vilket ger kroppen en konstant syrebrist genom dold hyperventilering och pålagrar stresspänningar i kroppen. Du tappar energi och din hälsa påverkas i negativ riktning, både fysiskt och psykiskt.

Medveten andning - öka förståelsen för vikten av en förbättrad vardagsandning, för ditt välbefinnande och din hälsa, med enkla verktyg från oss på Andetag & Lust.

Frigörande andning - självterapeutisk behandling som genom en speciell andningsteknik som lösgör spänningar i kroppen och därmed frigör energi.

coaching
verktyg
två

Varje ny idé börjar med en tanke. Dina vanor, värderingar och övertygelser kan stoppa dig från handling. Syftet är att du ska hitta din egen kunskap och kreativitet. Handling är huvudsyftet i coaching då aktivitet skapar lärande och effekter. Coaching är ett lagarbete som tydliggör dina egna lösningar och möjligheter till önskat resultat; från ord till handling.

ParCoaching - förbättra er relation genom handling, där insikter kommer som bonus. Ni arbetar i par med att kartlägga nuläget i er relation, se era personliga styrkor och kvalitéer samt forma den gemensamma, önskvärda framtiden.

Individuell coaching - forma ditt mål och nå det! Vi ger dig verktygen.

Varje gång du tänker en tanke eller upplever en känsla så har du också en föreställning om vad du just upplever; den så kallade inre dialogen.

 

Genom att praktiskt öva på att dela med oss av den inre verkligheten till andra får vi också möjlighet till att äga fler delar av oss själva. Detta görs genom erkänsla och igenkännande; känna MIG. En förutsättning för att återanslutas till andra via trygghet genom reparerat förtroende -

känna DIG.

Cirkelarbete - genom en lugn och trygg uppmärksamhet i cirkel når du fram till dig själv, och ut till andra. Bli sedd, hörd och bekräftad i allt det du är. 

 

DU är OK!

hjärtintelligens
verktyg
tre

FÖRETAGSTJÄNSTER

Med rätt verktyg kan ni skapa en mer harmonisk arbetsvardag med välmående personal. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

andningsträning

Proaktiv friskvård i framkant.


Genom förbättrad andningsteknik kan er personal få bättre stresstålighet, större uthållighet, snabbare återhämtning, mer arbetsglädje och större harmoni, vilket i sin tur leder till reducerad sjukfrånvaro. Med en förbättrad andningsteknik kan er personal också öka sitt fokus, effektivitet och produktivitet på ett enkelt och medvetet sett i det dagliga arbetet.

Lär känna varandra på ett nytt sätt samtidigt som ni tar hjälp av varandra i en gemensam träningsgrupp genomsyrad av ett coachande förhållningssätt under träningsprogrammets genomförande.

Medveten andning: Bas - workshop inklusive Relaxator, andningstränare och ett 28 dagars träningsprogram.

Medveten andning: Premium -Bas-innehållet samt gruppcoaching vid tre tillfällen; uppstart, uppföljning och avslut. 

coaching

En metod och ett förhållningssätt.

Coaching är en mål-och handlingsstyrd process där fokuset ligger på det som fungerar; det som är positivt och det som är utvecklingsbart. Coachen stöttar dig, er eller gruppen i att hitta dina/era önskade lösningar; att gå från ord till handling för att nå dina/era mål.

Individuell coaching - förverkliga dina mål! Lyft dina starka sidor och tydliggör dina värderingar samtidigt som du stärker självkänsla och självförtroende, bygger motivation och skapar ett fokus till handling.

DuoCoaching - skapa ett extraordinärt samarbete! Perfekt för er yrkesmässiga arbetspar som vill att samarbetet ska fungera så smidigt och effektivt som möjligt. Ni kan ha delat ledarskap, vara chef och projektledare eller ett par som har nyckelroller i organisationen.

workshop

Coachande förhållningssätt

Under en workshop får de medverkande deltagarna en tydligare bild av coaching och vilka fördelar som ges genom ett coachande förhållningssätt.

 

Fokuset riktas på dina/era möjligheter och lösningar och vi tillhandahåller verktyg som ni kan använda både i arbetet och privat.

Välkommen med era frågor och bokningar.

Företagstjänster
PRISER

PRISER

Priserna avser privatkunder och anges nedan inklusive moms

MEDVETEN ANDNING

Medveten Andning - Enskild gundkurs

Bas 700:- per deltagare

Inkluderar Relaxator andningstränare och ett 28 dagars träningsprogram.   
 

 

Premium 4000:- per deltagare

Inkluderar basinnehållet samt individuell coaching vid tre tillfällen under träningsprogrammets genomförande; uppstart, uppföljning och avslut.

FRIGÖRANDE ANDNING

Individuella Sessioner à 90 minuter
1 session       1200:-  
3 sessioner    
3300:-  
6 sessioner    
6300
:-  

COACHING

Individuell Coaching - 45min/samtal
3 träffar   
3200:-
6 träffar   5600:-
9 träffar   7700:-

ParCoaching - 75min/samtal

1 träffar   1400:-

3 träffar   4000:-

5 träffar   6200:-

Avbokningspolicy
För tider som inte blivit avbokade minst 24 timmar innan debiteras fullt pris, gäller även intalade avbokningar.

KALENDER

KALENDER

Q&A

Q&A

VAD INNEBÄR MEDVETEN ANDNING?

Medveten andning innebär att du enbart andas genom näsan, med stängd mun oavsett val av aktivitet. Målet är att ditt andningsmönster ska bli avslappnat, rytmiskt och tyst genom djupgående och långsam andningsfrekvens.

 

Genom att ta medveten kontroll över din andning kan du påverka dina tankar, känslor och inre organ som hjärta, hjärna och kroppens olika funktioner.

ÄR MIN ANDNING INTE RÄTT?

Vanliga tecken som uppstår när andningen kan behöva förbättras är:
 

- Du andas med öppen mun.

- Din andning är oregelbunden.

- Övre delen av bröstkorgen rör sig när du   andas.

- Du suckar och harklar dig regelbundet.

- Din andning hörs vid vila.

- Dina fingrar och tår är kalla.

VILKA SYMPTOM KAN JAG DRABBAS AV VID FELAKTIG ANDNING?

- Allergi och Astma

- Cancer

- Cirkulationsstörningar och infektioner

Diabetes 

- Epilepsi
- Huvudvärk och högt blodtryck

- Magproblem

- Depression

- Sömnstörningar och kroppslig nedsättning

källa: Minett G. Livets källa- om andningens kraft och förmåga att läka. 2003 

VAD INNEBÄR FRIGÖRANDE ANDNING?

Frigörande andning är en metod som hjälper kroppen med att släppa på lagrade muskelspänningar i kroppen, som genom åren samlats på i situationer som människan upplevt som övermäktiga.

I metoden används ett speciellt andningsmönster med så kallade "kopplade andetag"där den naturliga pausen mellan in- och utandning utelämnas. Genom de kopplade andetagen kan de lagrade muskelspänningarna, och bakomliggande känslominnena, frigöras. Detta leder till en mer levande och fri kropp där det undermedvetna kan uppdateras till en aktuellt gällande version av dig själv.

PASSAR FRIGÖRANDE ANDNING ALLA?

I dagsläget tar vi tyvärr inte emot andningsklienter som tar medicin för behandling av psykisk sjukdom.

Har du funderingar om det skulle vara något för dig ber vi dig att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa i att guida dig rätt.

HUR SKA JAG FÖRBEREDA MIG INFÖR EN ANDNINGSSESSION

Förbered dig på samma sätt som när du ska utföra ett träningspass; 


Se till att vara utvilad i kroppen, fyll på med vätska och ät inte för tung föda innan sessionen.

Bär kläder som inte sitter åt runt midjan, för att inte begränsa bukens rörelsemönster

BEHÖVER JAG ROTA I DET FÖRGÅNGNA NÄR JAG SKA COACHAS?

Coaching utgår alltid från nutid och framåt, vilket gör att klienten inte ska genomgå någon form av terapi utan istället får hjälp och stöttning att se och förstå vilka resurser och möjligheter som ligger framåt.

MÅSTE JAG HA ETT GIVET MÅL FÖR ATT KUNNA DRA NYTTA AV COACHING?

Nej, du behöver inte veta specifikt vad du vill uppnå med samtalen när du inleder ett coachingsamarbete. Det finns olika metoder att kartlägga var, och vad, i ditt liv du önskar förändra. 

Kontakt

KONTAKT

Meddelande skickat

Lina Alexanderson

Tel: 070 - 173 80 96 

www.parcoaching.se
- Utveckla din privata relation.

www.duocoaching.se
- Utveckla samarbeten på jobbet.

www.medvetenandning.se
- Andetag & Lusts profil

Vi innehar F-skattsedel
PG: 
6 63 62-5  |  BG: 863-3430

bottom of page